Breed: Goshiki

Age: Tosai

Size: 10" to 15"

Goshiki

$300.00Price