Breed: Ki Kikokuryu 

Age: Tosai

Size: 15"

*

Kin Kikokuryu

$230.00Price